لوح ها و تقدیر نامه ها

 • 0 887 Like 0 people like this
  نخستین نمایشگاه زنجیره تامین لاستیک
 • 0 914 Like 0 people like this
  دریافت لوح تقدیر از ششمین همایش و نمایشگاه سالانه معدن
 • 0 823 Like 0 people like this
  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
 • 0 885 Like 0 people like this
  همایش و نمایشگاه بین المللی خودرو