پاکسازی لیست مقایسه

 
 • عنوان
 • نوع محصول
 • وزن محصول
 • ظرفیت
 • نوع موتور
 • ارتفاع بالابری
 • ظرفیت باتری
 • پالت تراک برقی
 • پالت تراک
 • 1.5 تا 3 تن
 • 1.5 تن الی 3 تن
 • الکتروموتور ماهل ساخت کشور آلمان
 •  
 •