پاکسازی لیست مقایسه

 
 • عنوان
 • نوع محصول
 • وزن محصول
 • ظرفیت
 • نوع موتور
 • ارتفاع بالابری
 • ظرفیت باتری
 • یدک کش برقی 1الی 6 تن
 • یدک کش برقی
 • 1 الی 6 تن
 • 1.5 الی 6 تن
 •  
 •  
 •