پاکسازی لیست مقایسه

 
 • عنوان
 • نوع محصول
 • وزن محصول
 • ظرفیت
 • نوع موتور
 • ارتفاع بالابری
 • ظرفیت باتری
 • CQD16RVF
 • ریچ تراک برقی
 • 1.6 تن
 • 1.6 تن
 • الکتروموتور برقی ساخت آلمان
 • از 5000 میلیمتر به بالا
 •