اخبار و اطلاعیه ها


شعب و نمایندگان

انعکاس افتتاح نمایندگی بزرگ شمال شرق کشور (شهر مشهد)در مطبوعات

انعکاس افتتاح نمایندگی بزرگ شمال شرق کشور (شهر مشهد)در مطبوعات: افتتاح شعبه بزرگ شمال شرق کشور (شهر مشهد) در مطبوعات محلی و کشوری پیشرفت آرین ماشین و افزایش  ضریب نفوذ شرکت آرین ماشین را به اثبات رسانده و راه را برای اف...

افتتاح نمایندگی شمال شرق کشور در شهر مشهد مقدس

افتتاح نمایندگی شمال شرق کشور در شهر مشهد مقدس نمایندگی شمال شرق کشور در استان خراسان رضوی و در شهر مشهد مقدس و با حضور مدیران ارشد آرین ماشین و تنی چند از بزرگان صنعت شروع به فعالیت نمود.

عاملیت فروش

شرکت پیشرو صنعت آرین ماشین ایرانیان از همکاران گرامی که در زمینه فروش لیفتراک و تجهیزات انباری فعالیت دارند،دعوت به همکاری به عمل می آورد.

اعطای امتیاز نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

شرکت پیشرو صنعت آرین ماشین ایرانیان در نظر دارد به متقاضیان واجد شرایط پس از عبور از مراحل اولیه ثبت نام و تکمیل فرم در خواست و انجام مراحل اداری و قانونی،امتیاز نمایندگی و عاملیت فروش و خدمات پس از فروش اعطا نماید.لذا از متقاضیان...

نظرات کاربران

No comments match criteria.