اخبار و اطلاعیه ها


کلاسهای آموزشی

برگزاری کلاسهای آموزش فنی شرکت آرین ماشین

در پیشرو صنعت آرین ماشین ایرانیان با برگزاری کلاسهای فنی برای پرسنل فنی بخش سرویس،سعی در ارائه هر چه بیشتر و بهتر به مشتریان گرامی را دارد.

برگزاری کلاس آموزشی Manitou

در پیشرو صنعت آرین ماشین ایرانیان یک دوره کلاس آموزشی با حضور مدیران و کارشناسان کمپانی منیتو برگزار گردید تا نمایندگان این شرکت با تسلط و آمادگی بیشتری در ارائه خدمت به مشتریان گرامی از این تجربیات بهره گیرند.

برگزاری کلاسهای آموزشی EP

در راستای سیاست مشتری مداری و در جهت ارائه هر چه بهتر و بیشتر سرویس به مشتریان گرامی،پیشرو صنعت آرین ماشین ایرانیان اقدام به برگزاری یک دوره کلاس آموزشی جهت آمادگی نمایندگان خود نمود که در این دوره نمایندگان بیتر با محصولات ای پی ...

نظرات کاربران

No comments match criteria.