اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه اردیبهشت 1396)

تیپ های شخصیتی از دیدگاه اریک فروم:

اریک فروم چند تیپ شخصیتی را مطرح کرد که زیربنای رفتار انسان هستند. شکل خالص این تیپ ها نادر است، اغلب شخصیت ها ترکیبی از چند تیپ هستند ولی معمولاً یکی غالب است. فروم جهت گیری های بی ثمر را از ثمربخش متمایز کرد. جهت گیری های بی ث...

نگرش استیو جابز

1 – در بسیاری از مواقع افراد نمی‌دانند چه می‌خواهند تا آنکه کسی آنچه را می‌خواهند ‌به ایشان نشان دهد. 2 – کیفیت بسیار بیش از کمیت اهمیت دارد. 3 – آنچه بیش از همه افراد و صاحبان حرَف موفق را ...

اصول مذاکره

* تعيين وقت مذاكره: هيچ‌وقت بدون اطلاع و آمادگي قبلي با كسي مذاكره نكنيد و هيچ كسي را نيز در چنين موقعيتي قرار ندهيد.   * تعيين افراد مذاكره‌ كننده:  قبل از مذاكره بدانيد كه با چه كساني و با چه سمتي مذ...

نظرات کاربران

No comments match criteria.